شهادت

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا

شهادت

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا

طبقه بندی موضوعی

پیوندهای روزانه

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

باسمه تعالی

از بداخلاقی های انتخاباتی پرهیز کند یعنی:

«بعضی ها رقیب انتخاباتی خودشان را «شیطان اکبر » به حساب م یآورند! شیطان اکبر آمریکاست، شیطان اکبر
صهیونیسم است؛ رقیب جناحی که شیطان اکبر نیست، رقیب انتخاباتی که شیطان اکبر نیست. من طرفدار زیدم،
شما طرفدار عمروئی؛ من شما را شیطان بدانم؟ چرا؟ به چه مناسبت؟ در حالی که زید و عمرو هر دو ادعای انقلاب
و اس الم میکنند، در خدمت اس الم و در خدمت انقلابند. خط درگیری با دشمن را مشخص کنیم. 24 / 7/ 91
انتخابات باید سالم باشد، رقابتی باشد. رقابت غیر از خصومت است، رقابت غیر از تهم تزنی متقابل است؛ اینها را
باید همه مواظب باشیم. رقابت این نیست که کسی اثبات خود را متوقف بر نفی دیگری بداند. رقابت این نیست
که کسانی بیایند برای جلب نظر مردم، وعد ههای خلاف قانون اساسی، خلاف قوانین عادی بدهند؛ اینها نباید
باشد.» 19 / 10 / 90
«نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر اهانت نکنند؛ خب، جنابعالی نامزد هستید، معتقدید که آدم صالحی هستید، آدم
برجست های هستید؛ بسیار خوب، از خودتان هرچه میخواهید تعریف کنید بکنید امّا به رقیبتان اهانت نکنید، به
رقیبتان تهمت نزنید، از رقیبتان غیبت هم نکنید؛ تهمت و افترا یعنی نسبتی بدهید که واقعیّت ندارد، ]امّا[ غیبت
یعنی نسبتی بدهید که واقعیّت دارد؛ غیبت هم نباید بکنید.» 30 / 10 /94

یس
۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۱۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر

باسمه تعالی

نماینده اصلح باید از شیوه های تبلیغی صحیح استفاده کنند.

« رفتار داوطلبان در ریخ توپاش و خرج و تبلیغاتِ زیاد از انداز هی لازم
میتواند ماها و آحاد مردم را نسبت به آنچه که بعداً پیش خواهد آمد،
آگاه و هشیار و بیدار کند. آن کسی که یا از بی تالمال هزینه میکند، یا از پول مشتبه به حرامِ
بعض یها استفاده میکند، نمیتواند اطمینان مردم را جلب کند؛ به این چیزها خیلی باید
توجه کرد.
در تبلیغات انتخاباتی، در شعارهای انتخاباتی، آنچه که اهمیت دارد، این است که مواضع
عز تآفرین و صحیح و عاقلانه و حکیمان هی انق الب و نظام تثبیت شود. مبادا در شعارهایمان،
ما به زید و عمرو در خارج از این مرزها یا آدمهائی در داخل مرزها، چراغ سبز نشان دهیم. 1
البته آقایانی هم که در تلویزیون به عنوان نامزد ظاهر میشوند و حرف میزنند، وظائف سنگینی
دارند؛ آنها هم باید مراقب باشند. حرفی که از دهان انسان خارج میشود، باید واقعی، صمیمی،متکی به اطلاعات درست و برآمد هی از زبان صادق و راستگو باشد. اینجور نباشد که حالا برای اینکه توجه مردم
را جلب کنیم، هرچه به دهانمان آمد، بگوئیم؛ اینها را باید مراقبت کنند. نامزدها کاری که میدانند درست است،
میتوانند انجام دهند، آن را بگویند - حالا به عنوان وعده، به عنوان برنامه، به عنوان هرچه - سعی کنند مردم را با
واقعیت مواجه کنند؛ هم واقعیت اوضاع، هم واقعیت خودشان. » 8/ 3/ 92
«وعد ههای غیر عملی ندهند؛ بعضی از نامزدها، وعد ههایی به مردم میدهند که خودشان هم میدانند از دست آنها
ساخته نیست؛ شما که نمیتوانی این وعده را عملی کنی، چرا به مردم وعده میدهی؟ چرا مردم را امیدوار میکنید
به چیزی که میدانید نخواهد شد؟ گاهی وعد ههای غیر قانونی میدهند! ]میگویند[ فلان عمل را انجام میدهیم
درحال یکه میدانند آن عمل خلاف قانون است؛ یا خلاف قانون اساسی است، یا خ الف قانون عادی است؛ وعد ههای
ای نجوری هم ندهند؛ شعارهای غیر قانونی ندهند. با مردم صادقانه باید برخورد کرد.» 30 / 10 / 94

یس
۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۵۵ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر
باسمه تعالی
سلام در آستانه انتخابات ما نیازمند معیار هایی هستیم تا نماینده ی شایسته و کار آمد را برای 4 سال بر کشور و استان و شهر خود انتخاب کنیم ، بدین دلیل دست به نشر ویژگی های نماینده ی واقعی و شایسته ی مردم زدهایم:

یس
۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۳۸ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر
یس
۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۴:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر